PUBLICATIONS

PEER REVIEWED PAPERS AND CONFERENCE PROCEEDINGS

 

Pedersen, Michael Abildgaard (2016) "Why most Brand Manuals fail when it comes to defining Brand Colors. And how to determine acceptable Color Deviations for specific Brand Colors"

Proceedings of the 43rd International Iarigai Conference in Toronto 2016. Advances in Print and Media Technology.

IARIGAI: The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries

 

 

BOOKS

Abildgaard, 2009, ”Den gode bog” (medforfatter), kapitlet ”Det gode tryk” side 49–52

(eng. "The good book" (coauthor), the chapter "The good print")

Bogvennen 2007, Forening for Boghaandværk 2009, udgivet 05/2009, ISBN: 87-7442-043-7

Abildgaard, 2008, ”Internationalt Standardiseret Grafisk Produktion - ISO 12647”

(eng. "Internationally Standardized Graphic Arts Production - ISO 12647")

Forlaget Grafisk Litteratur i samarbejde med Grafisk Arbejdsgiverforening, udgivet 05/2008, ISBN: 978-87-91171-96-3

Abildgaard, 2002, ”Kopisikring af tryksager – 31 ideer der vanskeliggør kopiering”

(eng. "Copy protected printed matter - 31 ideas that complicates copying")

Forlaget Grafisk Litteratur, udgivet 04/2002, ISBN 87-88263-77-0

YouTube kan du se en lille film om de af bogens sikkerhewdselementer som ikke kan vises I pdf-filen

 

ARTICLES

 

Abildgaard, 2014/03, "Man skal altid være et skridt foran"

(eng. "You have to be one step ahead")

Tidsskriftet AFTRYK marts 2014, page 38-39 Grafisk Arbejdsgiverforening, ISSN: 2245-6694

 

Abildgaard, 2011/10, "De unge studerende gider ikke at søge job hos trykkerierne"

(eng. "The young students do not want to apply for jobs in the printing Industry")

Tidsskriftet grafisk fremtid, nr. 5, oktober 2011, side 16. Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser, ISSN 1904-1454

 

Abildgaard, 2011/04, ”Nyt blod til trykkerierne”

(eng. "New blood for the printing houses")

De Grafiske Fag Nr. 4 2011, side 48 .Grafisk Arbejdsgiverforening, 06/2011, ISSN 0017-2995

Abildgaard, 2010/06, ”Lever din virksomhed mon om 3 år?”

(eng. "Does your company exist in about 3 years?")

Aktuel Grafisk Information, Nr. 487, side 66. Forlaget Mediamind, 06/2010, ISSN 0900-3193

Abildgaard, 2008/09, ”ISO 12647 - nu på dansk”

(eng. "ISO 12647 - now in Danish")

Aktuel Grafisk Information, Nr. 463, side 82–83 .Forlaget Mediamind, 09/2008, ISSN 0900-3193

Abildgaard, 2007/10, ”Må vi se din standard?”

(eng. "May we see your standard?")

De Grafiske Fag Nr. 8 2007, side 48–51. Grafisk Arbejdsgiverforening, 10/2007, ISSN 0017-2995

Abildgaard, 2007/06, ”Fugtevand – ren kemi”

(eng. "Dampening solution - pure chemistry")

Grafisk Workflow Nr. 36 2007, side 46–48. Forlaget Medit Publishing, ISSN 1602-0138

Abildgaard, 2007/03, ”Digitaltryk eller digitalprint – hvad er hvad?”

(eng. "Digital printer or digital press - what is what?")

Grafisk Input nr. 2 side 22–25. Forlaget Grafisk Input, 03/2007, ISSN 0909-8747

Abildgaard, 2005/07, ”Kolorimetrisk Trykkvalitet”

(eng. "Colorimetric Print Quality")

Aktuel Grafisk Information, Nr. 419 side 39–41.07/2005. Forlaget Mediamind, ISSN 0900-3193

Abildgaard, 2005/04, ”Den Kollegiale illusion?”

(eng. "The Collegial Illusion?")

De Grafiske Fag Nr. 2 side 52–55. Grafisk Arbejdsgiverforening, 04/2005, ISSN 0017-2995

Abildgaard, 2002/10, ”Kopisikring af tryksager”

(eng. "Copy protected printed matter")

Grafisk Workflow Nr. 8 2002, side 4–9. Forlaget Medit Publishing, 10/2002, ISSN 1602-0138

Abildgaard, 2001/09, ”Målløs trykkvalitet”

(eng. "Measuringless print quality")

Aktuel Grafisk Information, Nr. 371 side 27–30. Forlaget Mediamind, 09/2001, ISSN 0900-3193

Abildgaard, 2001/05, "Trykkvalitet uten kontraster? - Trykkontrasten som forsvant"

(eng. "Print quality without Print contrast?")

AGI Norsk Grafisk Tidsskrift Nr. 83 Mai 2001, Page 24-26

Abildgaard, 2001/03, ”Kontrastløs trykkvalitet”

(eng. "Print quality without Print contrast?")

Aktuel Grafisk Information, Nr. 364–365, Særnummer TRYK, side 40–44. Forlaget Mediamind, 03/2001, ISSN 0900-3193

 

____________________________________________________________________________________________________

REPORTS

Abildgaard, 2005/01, ”Epistemologisk Trykteknologi”

(eng. "Epistemological Print Technology")

Eksamensopgave i faget Videnskabsteori ved Professor Vincent F. Hendricks, 01/2005

Abildgaard, 2011, ”Introduktion til kvalitetsledelse med LEAN & ISO 9001”

(eng. "Lean & ISO 9001 an introduction to quality management")

Intern udgivelse 2011

 

_____________________________________________________________________________________________________

Quoted in other Publications and interviewed to the Press:

2013, my Photos in a report from The Danish National Museum of Denmark:

"FELTRAPPORT 34 Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland", by Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich

GRØNLANDS NATIONALMUSEUM OG ARKIV, SILA ARKTISK CENTER VED ETNOGRAFISK SAMLING NATIONALMUSEET 2013

Page 13: Kort over Kangerlussuaq syd for landingsbanen ligger det store baseområde. Kort: Michael Abildgaard Pedersen

Page 14 :C-5 Galaxy på runway I kangerlussuaq. Foto: Michael Abildgaard Pedersen

 

2011/04, Quoted in the report:

”Nordic Ecolabelling of Printing Companies and Printed Matter – Background for ecolabelling”

page 81, 7.23 Points for print quality (P16)

2008/06, Interviewed to the newspaper NYHEDSAVISEN 8. juni 2008,

til artiklen ”Kommuner plaget af falske kørekort”

 

2007/12, Quoted in the Norwegian magazine TYPO-grafiske MEDDELELSER

"Møte for tillitsvalgte i dyptrykk- og heatsetsektoren oktober 2007"

av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2007 I 92. årgang, page 21

 

2005/06, Quoted in the magazine KOMMUNIKATION, JUNI 2005, page 8,

Artiklen "Sådan styrer du en tryksag"

Landsforeningen for Erhvervssprog og Kommunikation

2004/10, Interviewed to television TV2-udsendelsen ”Station 2”

Til indslaget ”Forfalskning af straffeattester”

 

2004/05, Interviewed to the Danish Canser Magazine Tæt på Kræft

"Hurtigt arbejde - dansk dreng behandlet på et døgn i Paris"

Tæt på kræft Nr. 2. Maj 2004, 2. årgang. Page 3-5

 

2002/11, Interviewed to television TV2 Nyhederne 18/11 kl. 22:00

til indslaget ”Straffeattester er for lette at forfalske”

 

2002/11, Interviewed to the Danish newspaper JYLLANDSPOSTEN:

artiklen ”Straffeattester er for lette at forfalske”

 

_____________________________________________________________________________________________________

WEBSITES

 

LinkedIn

Twitter

Google+

YouTube

My Book about ISO 12647

Sondrestrom Air Base, Greenland

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

TOOLS / Excel-sheets

 

Excel: Print vs. ISO 12647

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Working papers in connection with my Masters studies

Master in Management of Technology – Executive MBA (E-MBA MMT), at Aalborg University Denmark

 

"The Implementation of a new EQE Model (Educational Quality and Evaluation Model)

- an analysis with a focus on The Change Process" (in Danish)

E-MBA MMT 4, Fourth semester report Master's thesis, january-june 2013

 

"The Establishment and Implementation of an Educational Quality Model

- with a focus on Measuring the Educational Quality" (in Danish)

E-MBA MMT 3, Third semester repport, september-december 2012

 

"Construction of a Pyramid

– an analysis of current and alternative organizational structures for The Danish School of Media and Journalism"

(in Danish)

E-MBA MMT 2, Second semester report, january-july 2012

 

"Analysis of the bachelor education in Media Production and Management

- Viewed from a strategic and business process-oriented perspective" (in Danish)

E-MBA MMT 1, First semester report, september-december 2011

 

 

See The Class of 2013 in the Danish Newspaper NORDJYSKE StiftstidendeTorsdag 27. juni 2013, side 16 Navne

 

 

MichaelAbildgaard.com © 2012